Preskočiť na hlavný obsah

Pripravujeme novinku: preddavky a dane bude možné zaplatiť už aj kartou

BRATISLAVA – 19.01.2023: Finančná správa pripravuje pre svojich klientov novinku. Preddavky a dane bude možné čoskoro už uhradiť aj platbou kartou cez portál finančnej správy (PFS). V súčasnosti sa uskutočňuje pilotné testovanie. Finančná správa preto hľadá 20 daňových subjektov, ktoré si budú môcť túto novinku odskúšať medzi prvými, a to v dňoch 23.1.2023 a 24.1.2023 na úhrade dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dlhodobou snahou finančnej správy je vylepšovať svoje služby tak, aby si daňovníci mohli komfortne plniť svoje povinnosti voči štátu. Aj preto už čoskoro klientom umožní platenie preddavkov a daní platobnou kartou. Bezhotovostnú úhradu bude možné uskutočniť cez portál finančnej správy platobnou kartou využitím Google Pay alebo Apple Pay, prípadne iným platobným spôsobom (odkazy na internebanking bánk), ktorý umožňuje platobná brána Štátnej pokladnice. Súčasťou pripravovaného riešenia je aj možnosť vytvorenia platobného príkazu na bezhotovostnú úhradu daňovej povinnosti na účet správcu dane po podaní daňového priznania prostredníctvom internetbankingu.

Finančná správa v súčasnosti platby kartou aktívne testuje. Nápomocná však môže byť aj samotná verejnosť. Z tohto dôvodu hľadáme 20 daňových subjektov, ktoré budú môcť medzi prvými platby kartou otestovať, a to pri platbe dane z pridanej hodnoty, ktorá je splatná do 25. januára 2023.

V prípade záujmu je potrebné, aby daňový subjekt zaslal finančnej správe najneskôr do 20.1.2023 do 16:00 hod. prihlásenie formou podnetu na call centrum finančnej správy vyplnením online formulára. Dostupný je na portáli finančnej správy v časti Kontakty. Pri zadávaní témy dopytu je potrebné zvoliť položku „Iné“, vyplniť všetky polia formulára a DIČ a názov subjektu uviesť do poľa s označením „Váš dopyt“. Záujemcom finančná správa následne zriadi prístup a najneskôr v pondelok 23.1.2023 im odpoveďou na prijatý podnet zašle manuál, ako DPH platobnou kartou uhradiť. Transakciu je potrebné zrealizovať v dňoch 23.1.2023 alebo 24.1.2023. Finančná správa následne uvíta každú spätnú väzbu, ktorú využije pri zlepšovaní svojich služieb. V prípade akýchkoľvek otázok bude call centrum nápomocné aj na telefónnom čísle 048/43 17 222, voľba č.1.
Príloha: Vzor dopytu

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(19. 01. 2023)

Archív noviniek