Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Každá druhá prevádzka nedodržiava zákon

PREŠOV - 10. 07. 2015: Prešovskí colníci vykonali za prvý polrok 2015 vo svojom regióne 407 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili 220 prípadov porušenia zákona.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V praxi sa často stáva, že tovar je na bločku označený len všeobecne. Obchodníci nesmú zabúdať ani na ďalšiu povinnosť – vystaviť vzorový pokladničný blok pre zákazníka, aby si mohol skontrolovať, či vydaný pokladničný doklad obsahuje všetky predpísané náležitosti, to znamená číslo dokladu, daňový kód pokladnice DKP a logo MF.

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, colníci počas kontrolných akcií zistili, že aj napriek neustále avizovaným kontrolám, predajcovia čoraz viac porušujú zákon. Pri 407 vykonaných kontrolných nákupoch bolo v 220 prípadoch zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo predstavuje 54 %.

Celková výška udelených pokút dosiahla hodnotu 56 270 eur.

Najčastejším porušením zákona bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici (za čo sa ukladá sankcia vo výške 330 eur, v prípade opakovaného porušenia zákona sa ukladá až vo výške 660 eur)
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby

V siedmych prípadoch bol dokonca podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, nakoľko bolo zistené opakované porušenie zákona a v jedenástich prípadoch bol vydaný zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služieb na dobu stanovenú zákonom najviac však na 72 hodín (taktiež za opakované porušenie zákona).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

(10. 07. 2015)

Archív tlačových správ