Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Narastajúci trend objednávania vecí cez internet

KOŠICE – 12.1.2016: Novodobý trend objednávania si vecí cez internet neutícha, má priam zvyšujúcu tendenciu. Colníci na košickej pošte s tým majú bohaté skúsenosti.  

Dôkazom toho sú aj zásielky predložené na colnú kontrolu Pobočke colného úradu Košice Pošta, ktorá
je spádová pre región východného Slovenska. 

V roku 2015 Pobočka colného úradu Košice Pošta nezaostala za rokom 2014. Naopak, zaznamenala nárast zásielok predložených na colnú kontrolu až o 40 % na celkové množstvo 935 129 zásielok.
Na 559 zásielok bolo vydané rozhodnutie o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva.
 

Ľudia objednávajú rôzny tovar, a výnimkou nie sú ani lieky a liečivá, ktorých počet tvoril 207 balení. Tieto však z dôvodu ochrany zdravia a života objednávateľa neboli prepustené do voľného obehu a spätným vývozom boli vrátené odosielateľom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(12. 01. 2016)

Archív tlačových správ