Preskočiť na hlavný obsah

Kedy najneskôr zaplatiť daň?

BRATISLAVA – 23. 05. 2014: Ak si občan či podnikateľ predĺžili lehotu na podanie daňového priznania – odložil si aj povinnosť platiť daň. V prípade, ak podá daňové priznanie skôr ako mu uplynie lehota – daň stačí zaplatiť posledný deň odloženej lehoty.

Ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013 (najviac o tri celé kalendárne mesiace resp. o šesť celých kalendárnych mesiacov), v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná. Teda automaticky s lehotou na predĺženie podania daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť najneskôr do konca predĺženej lehoty.

Príklad:
Ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2013 napr. do 30.6.2014, daň je splatná najneskôr 30.6.2014. A to aj v prípade, ak daňovník podá daňové priznanie pred týmto termínom – napríklad 20. 6. 2014.

Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania už nie je možné opätovne predĺžiť.

Daňovník pri úhrade dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2013 v predĺženej lehote použije variabilný symbol platby 1700992013.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 130 kB]

(23. 05. 2014)

Archív tlačových správ