Preskočiť na hlavný obsah

Obnovená Daňová kobra už má rozpracované prípady za 22,6 milióna eur

BRATISLAVA – 31.07.2023: Finančná správa v spolupráci s políciou oživila pôvodný projekt Daňovej kobry. Zintenzívnenie výmeny informácií, zmena organizačnej štruktúry, ako aj lepšie prerozdelenie úloh prinášajú prvé výsledky. Od minulého roka sa Daňovej kobre podarilo doteraz rozpracovať takmer dve desiatky prípadov, ktoré by do štátneho rozpočtu mohli zachrániť 22,6 milióna eur.

Efektívne objasňovanie a trestné stíhanie daňových deliktov, ktoré oberajú štátny rozpočet o nemalé zdroje, je prioritou finančnej správy ako aj polície. Spoločne preto koncom roka 2022 obnovili projekt Daňovej kobry. Cieľom projektu je nielen efektívnejšie postihovať daňovú kriminalitu, ale taktiež odčerpávať výnosy z trestnej činnosti všetkými zákonnými prostriedkami. K zlepšeniu spolupráce dopomohla nová organizačná štruktúra Kriminálneho úradu finančnej správy v roku 2022, vytvorenie Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia policajného zboru (NCODK PPZ), následné nastavenie spolupráce medzi obidvomi zložkami ako aj zlepšenie toku a výmeny informácií.

Tím kobry tak už opätovne naplno pracuje na nových prípadoch. Celkovo má v súčasnosti otvorených takmer dve desiatky prípadov, pričom výška škody je odhadovaná na 22,6 milióna eur. Prípady sa týkajú najmä podvodov v oblasti DPH v súvislosti s dodávaním tovarov a služieb. „Som rád, že sa podarilo zaviesť pravidlá pre intenzívnu spoluprácu medzi NCODK PPZ a spôsob spolupráce na závažných kriminálnych kauzách sa stal novým štandardom pre spoluprácu medzi FS a Policajným zborom SR. Nepochybujem, že projekt obnovenej Daňovej kobry prispeje k účinnejšiemu odhaľovaniu daňových podvodov vrátane účinnejšieho zaisťovania výnosov do štátneho rozpočtu,“ zhodnotil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

NCODK PPZ víta zintenzívnenie spolupráce s finančnou správou a vykonáva aktívne kroky smerujúce k jej zlepšeniu. Podporuje zdieľanie informácií o daňovej trestnej činnosti a o umiestňovaní výnosov z nej tak, aby bolo možné od prvotných štádií podozrení vykonávať aktívne kroky smerujúce k záchrane finančných prostriedkov pre štátny rozpočet SR. Pre oblasť finančného vyšetrovania, pašovania hotovosti ako i environmentálnej kriminality je zdieľanie včasných informácií a poznatkov finančnej správy jediným riešením v boji s daňovou kriminalitou a v boji proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti.

Tím Daňovej kobry vznikol ešte v roku 2012 na základe dohody o vzájomnej spolupráci podpísanej medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom financií SR. Cieľom finančnej správy je obnovenú Daňovú kobru posilniť aj na regionálnej úrovni a rozšíriť tím o nových členov, čím by sa zlepšilo identifikovanie nových typov podvodov v oblasti daňovej trestnej činnosti.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 07. 2023)

Archív noviniek