Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Podnikatelia by mali žiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient

BRATISLAVA, 10.04.2019: Finančná správa vyzýva podnikateľov, aby si požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnym náporom počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.   

Finančná správa spustila od 1.apríla projekt eKasa. Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu, tak musia postupne prejsť na tzv. online registračné pokladnice „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“. Každá ORP musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné už niekoľko týždňov posielať elektronicky na finančnú správu. 

Finančná správa odporúča podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr aj podnikateľom, ktorí začnú evidovať tržbu online až po 1.júli. Svoje pokladnice si môžu po pridelení kódu zinicializovať kedykoľvek a nebudú musieť čakať na pridelenie kódu až tesne pred dátumom pripojenia. 

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. V žiadosti podnikateľ vyznačí, že žiada o pridelenie kódu ORP. Prostredníctvom tejto žiadosti môže požiadať aj o zrušenie DKP súčasne používanej elektronickej registračnej pokladnice. 

Finančná správa následne takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. 

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia [nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 04. 2019)

Archív noviniek