Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Kolektívna zmluva na rok 2016

BRATISLAVA – 04.01.2016: Okrem zvýšenia platových taríf o 4% môžu zamestnanci Finančného riaditeľstva SR očakávať aj ďalšie výhody, ktoré zlepšia sociálne zabezpečenie a pracovné podmienky. Dohodlo sa na tom vedenie finančnej správy so zástupcami odborov.

Počas decembra bolo podpisom Kolektívnej zmluvy na rok 2016 zavŕšené kolektívne vyjednávanie medzi zamestnávateľom a odbormi. Podpis kolektívnej zmluvy prezidentom finančnej správy a zástupcami odborových organizácií prináša so sebou ďalšie výhody pre všetky kategórie zamestnancov Finančného riaditeľstva SR, ktoré boli dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní. 

Všetky kategórie zamestnancov môžu okrem zvýšenia platových taríf o 4 %, ktoré vyplýva z Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a zákona o štátnom rozpočte na rok 2016, očakávať aj ďalšie výhody. Napr. poskytnutie jedného dňa plateného voľna pre zamestnancov, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, zabezpečenie stravovania počas prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti v kalendárnom roku alebo zvýšenie informovanosti o priemernej výške pridelených odmien zo strany nadriadených. 

Ďalej zostávajú zachované výhody ako základný pracovný čas 37,5 hod. týždenne, základná výmera dovolenky 5 týždňov (6 týždňov ak zamestnanec dovŕšil 33 rokov), či zvýšenie prídelu tvorby sociálneho fondu vo výške 1,2 % úhrnu hrubých miezd. Príspevok na stravovanie je vo výške 0,40 eura na jeden stravný lístok pre štátnych zamestnancov a colníkov a 0,75 eura pre zamestnancov vo verejnom záujme. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 % z objemu zúčtovaných platov. 

Aj napriek tomu, že nie všetky podnety odborov boli v kolektívnom vyjednávaní v plnom rozsahu akceptované, po podpise Kolektívnej zmluvy na rok 2016 je možné konštatovať, že štvrtý rok po sebe, došlo aj vďaka ústretovosti vedenia finančnej správy k ďalšiemu zvýšeniu výhod pre všetky kategórie zamestnancov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

(04. 01. 2016)

Archív tlačových správ