Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Ako s kolkami na daňových a colných úradoch?

BRATISLAVA – 03. 11. 2014: Od 3. 11. 2014 do 30. 12. 2014 sa na daňových a colných úradoch budú preberať papierové kolky platné v súčasnosti, ale aj novozavedené „nominálne potvrdenky“. Zároveň bude možné uhradiť správne poplatky bankovým prevodom alebo poštovým poukazom tak ako doteraz. Jednotlivé formy však nie je možné kombinovať.

Tento mesiac (do 30. novembra 2014), bude na základe zmien legislatívy ukončený predaj kolkových známok, ktoré slúžia na úhradu správnych a súdnych poplatkov na colných a daňových úradoch. Občania ich môžu na úradu poplatkov použiť do konca roka 2014.

Jednou z nových foriem úhrady poplatkov bude  aj možnosť platenia na pobočkách Slovenskej pošty, a.s. Od dnes tak bude možné na vybraných poštách zakúpiť Potvrdenie pre evidenciu poplatku v 8 nominálnych hodnotách – 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €.  Celý zoznam pôšt nájdu občania na www.e-kolky.sk [nové okno] alebo na www.posta.sk [nové okno]. Toto potvrdenie priloží občan k žiadosti, ktorú bude podávať na daňový alebo colný úrad.

V súčasnosti sa v praxi vyskytujú prípady, kedy občania či podnikatelia predkladajú daňovým a colným úradom Potvrdenie o úhrade poplatku (e-kolok). To si zvyčajne zakúpia v kioskoch na pracoviskách Ministerstva vnútra SR. Toto potvrdenie nie je možné použiť na úhradu správneho poplatku za úkony vo finančnej správe. Takto zakúpený e-kolok, ktorý nemôže daňovník použiť, môže na základe žiadosti refundovať len u Slovenskej pošty, a.s.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB]

(03. 11. 2014)

Archív noviniek