Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Sme štátna inštitúcia, ktorá najlepšie komunikuje s verejnosťou

BRATISLAVA – 30. 09. 2013: Finančná správa je podľa verejnosti najlepšie komunikujúcou štátnou inštitúciou na Slovensku. Vyhrali sme totiž ocenenie „Hermes Komunikátor roka 2013“ v kategórii Verejná správa.

„HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2013“ je jediné ocenenie pre najlepšie komunikujúcu inštitúciu v Slovenskej republike so zákazníkom. Hlasovanie verejnosti prostredníctvom internetu trvalo od júla do augusta 2013 a z jednej IP adresy sa mohlo za jednu inštitúciu hlasovať iba raz denne.

Odborným garantom projektu je Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predseda SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr SR), agentúra AKO a spoločnosť MEDIAN SK. Projekt organizuje agentúra Made in Media.

Spomedzi 27 inštitúcií v kategórii Verejná správa dala verejnosť najväčší počet hlasov práve finančnej správe. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dali svoj hlas. Je to pre nás veľký záväzok, aby sme našu komunikáciu smerom k verejnosti neustále zlepšovali.

(30. 09. 2013)

Archív tlačových správ