Preskočiť na hlavný obsah

Klienti viac komunikujú elektronicky

BRATISLAVA – 04.11.2020: Viac ako 1, 2 milióna daňovníkov, teda 98,77%, si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 2. novembra 2020 (vrátane) daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019. Zaznamenali sme ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní. Doručenie ďalších daňových priznaní očakáva finančná správa ešte v najbližších dňoch, a to prostredníctvom poštových zásielok.

Klienti finančnej správy začali ešte viac využívať elektronickú komunikáciu. Oproti minulému roku vzrástol počet elektronických podaní o vyše 5 percent. Elektronicky daňové priznania tak podávali aj osoby, ktoré nemajú povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou - teda fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie typu A aj B. Pod ďalší nárast elektronizácie sa podpísala pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia pohybu. Okrem toho, že elektronická komunikácia šetrí čas, klienti dokážu vybaviť komunikáciu s finančnou správou z pohodlia domova.

Preberanie daňových priznaní tak malo tento rok odlišný priebeh ako zvyčajne. Na úradoch sa netvorili rady klientov, vybavovanie bolo priebežné. Daňové subjekty ocenili a využili možnosť podania dokumentov do pripravených boxov. Denne sme v tomto období prebrali v priemere 200 daňových priznaní, v posledný sa počet osobne podaných daňových priznaní vyšplhal na približne 300. Najviac zo všetkých daňových úradov, 1 000 kusov, prebral Daňový úrad Bratislava.

Nápor sme však tradične zaznamenali na call centre finančnej správy. V posledný týždeň naši konzultanti vybavili 1 500 – 2 000 telefonických a emailových dopytov klientov. Enormný záujem o informácie bol počas posledného dňa, keď call centrum finančnej správy vybavilo takmer 2 500 podaní. Daňové subjekty sa najčastejšie pýtali na zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľností, daňový bonus na dieťa, číslo účtu, variabilný symbol. Informovali sa tiež o výške zaplatených preddavkov na daň, spôsobe uhradenia správneho poplatku k vydaniu potvrdenia pre cudzineckú políciu, riešili elektronickú komunikáciu a požadovali aj inštrukcie k zaplateniu dane.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(04. 11. 2020)

Archív noviniek