Preskočiť na hlavný obsah

Informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy

Z dôvodu rozsiahleho verejného záujmu sa rozhodlo Finančné riaditeľstvo SR poskytnúť občanom presné informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy.

Záver roku 2011 znamenal pre súčasnú finančnú správu nutnosť usporiadať a postupne prehodnotiť využívanie existujúcich informačných systémov. Celý tento proces bol podmienený platnou legislatívou. Transformácia, ktorá nás čakala po 01.01.2012 vytvorila priestor, v ktorom vtedajšia daňová správa deklarovala riešenie, ktoré počítalo v tom, že pôvodný informačný systém bude využívaný po 01.01.2012 ako systém archívny. Pre všetky nové podania spracovávané za zdaňovacie obdobie 2012 bolo vytvorené nové konsolidované prostredie. Tento rozsiahly proces v oblasti informačných systémov patrí k nevyhnutným krokom predchádzajúcim k spusteniu nového informačného systému, ktorý bude zavádzaný s účinnosťou od 01.01.2013. 

Novovzniknuté prostredie pre činnosť finančnej správy vytvorilo inštitucionálnu potrebu nutne upraviť niektoré predchádzajúce požiadavky na pôvodný informačný systém. Tieto naše požiadavky a návrhy potrebných riešení v systéme boli v procese zmenového konania predložené v rámci platných zmluvných vzťahov spoločnosti NOVITECH Tax. Zmenové konania boli určené predovšetkým na vytvorenie integračných prvkov, väzieb, ktoré mali slúžiť k previazaniu a integrácii nových konsolidovaných informačných modulov s pôvodným systémom. V korešpondencii, ktorá sa realizovala medzi Finančným riaditeľstvom SR a dlhoročným dodávateľom služieb pre štátnu inštitúciu spoločnosťou NOVITECH Tax sa opakovala naša požiadavka na  zabezpečenie súčinnosti, v konkrétnych oblastiach, ktoré boli riadne zmluvne a finančne pokryté.  

Vzájomnou zmluvnou korektnosťou medzi dodávateľom služieb a ich príjemcom, malo podľa pravidiel férového obchodu nasledovať po zmenovom konaní posúdenie možností špecifikácie. K schváleniu špecifikácie a podpisu dodatku zmluvy medzi oboma stranami neprišlo. Finančnej správe bola daná podmienka v rámci predbežných rokovaní s dlhoročným zmluvným partnerom daňovej správy, ktorá spočívala v dodávateľskej požiadavke, že finančná správa musí podpísať dodatky k zmluvám a to vo vzájomne nevyhovujúcom znení. Za uvedeného stavu k vzájomnej dohode neprišlo, pretože nová požiadavka znamenala pre finančnú správu ďalšie investície.

Situácia, v spojitosti s neposkytnutím dostatočnej súčinnosti od dlhoročného zmluvného partnera  pre tak významnú inštitúciu štátu ako je finančná správa spôsobili nemožnosť vytvoriť integračné rozhranie medzi starým a novým konsolidovaným systémom. Úspešnosť konsolidácie značne závisí od súčinnosti pôvodného dodávateľa.

Táto vážna situácia postavila finančnú správu pred nutnosť pristúpiť k náhradnému riešeniu. Riešenie novovzniknutej situácie bolo realizované počas každoročnej plánovanej odstávky systému. Operatívne sme  zabezpečili migráciu registra daňových subjektov a to našimi vlastnými pracovníkmi. Zamestnanci finančnej  správy,  svojim úsilím a profesionálnym prístupom v týchto novovzniknutých podmienkach dokázali situáciu riešiť vo vlastnej réžii a to hlavne v záujme hospodárneho vynakladania rozpočtových finančných prostriedkov z verejných zdrojov Slovenskej republiky.

(16. 02. 2012)

Archív noviniek