Preskočiť na hlavný obsah

Zistili sme 190 porušení zákona o e-kase

BRATISLAVA – 16.06.2022: Kontrolóri finančnej správy v máji tohto roka preverili 754 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice  zistili v 190 prípadoch. Najčastejšie sa dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. 

V máji tohto roka finančná správa vykonala kontroly zamerané na dodržiavanie  povinností pri používaní pokladníc e-kasa klient u 754 podnikateľských subjektov, z toho u 552 formou online monitorovania na mieste a 318 kontrolných nákupov. Preverované boli najmä segmenty služieb v oblasti pohostinstiev, jedální, účelového stravovania a ostatných jedálenských služieb.

Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 190 prípadoch, čo predstavuje 59,7 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 24,3 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušujú zákon tým, že neevidujú tržby, čo sa preukázalo v 139 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 51 860 eur.

Finančná správa v máji skontrolovala aj 42 virtuálnych registračných pokladníc. Formou online monitorovania bolo preverených 16 VRP a formou kontrolných nákupov 26. Porušenie zákona bolo zistené v 15 prípadoch a celkovo boli uložené pokuty vo výške 3 300 eur.

Zároveň sa v máji ukázalo, že význam majú aj opakované kontroly. Celkovo ich bolo vykonaných 45 a zrealizovaných bolo 85 online monitorovaní u podnikateľov, ktorí v mesiacoch júl až november 2021 tržbu nezaevidovali. Opätovné porušenie zákona zistili v 23 prípadoch.

Kontroly zamerané na dodržiavanie povinností pri evidencii tržieb budú pokračovať aj v letných mesiacoch, kontrolóri sa zamerajú najmä na predajcov ponúkajúcich tovary a služby v rekreačných zariadeniach, kúpaliskách, festivaloch, jarmokoch, trhoch, ako aj na predajcov zmrzliny.   

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 06. 2022)

Archív noviniek