Preskočiť na hlavný obsah

Ani v letných mesiacoch kontroly „neutíchajú“

PREŠOV – 03.08.2023: Colný úrad Prešov v letných mesiacoch jún a júl 2023 pri svojej kontrolnej činnosti zistil viacero porušení zákona. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2022 uložil v blokovom konaní o 23 % viac pokút a zaistil tovar v hodnote takmer 18 880 eur, čo je viac o 10 242 eur.

V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Colný úrad Prešov vykonal 73 kontrol, pri ktorých uložil pokuty v celkovej výške 17 400 eur a vydal 41 rozhodnutí na mieste. V súvislosti s výkonom colného dohľadu bolo vykonaných 27 kontrol zameraných na kontrolu tovaru podliehajúcemu ochrane práv duševného vlastníctva. Colný úrad zaistil tovar v celkovej hodnote 18 875,51 eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 o 10 242,43 eur viac. V rámci výkonu daňového dozoru príslušníci colného úradu zabezpečili tovar, pri ktorom únik na spotrebnej dani z liehu a tabakových výrobkov predstavoval výšku v celkovej hodnote 5 946,62 eur. V 39 prípadoch vykonal kontrolu pravosti kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov a skontroloval 773 kusov kontrolných známok. V blokovom konaní v 72 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 3 300 eur. V porovnaní s rovnakým období roka 2022 ide o nárast o 23,04 %. Priemerná výška uloženej pokuty v mesiaci jún a júl 2023 dosiahla hodnotu takmer 46 eur.

V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov vykonali 575 kontrol, pri ktorých skontrolovali 4 036 motorových vozidiel. Pri kontrolnej činnosti s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci finančnej správy vykonali 962 kontrol.

Colný úrad upozorňuje, že v takýchto kontrolách bude aj naďalej pokračovať.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 08. 2023)

Archív noviniek