Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Kontroly na Trnavskom jarmoku dopadli alarmujúco

TRNAVA – 16. 09. 2015: Trnavskí colníci skontrolovali obchodníkov na jarmoku. Až 75% z nich ignorovalo dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

Colníci vykonali kontrolné nákupy počas celého priebehu jarmoku. Zamerali sa na stánky rýchleho občerstvenia, reštauračné zariadenia  ale i  stánky komerčných predajcov. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc počas celého dňa, a či následne vydávajú pokladničný doklad spĺňajúci náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici. 

Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava, na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 14 colníkov, ktorí vykonali 12 kontrolných nákupov. Aj napriek tomu, že obchodníkov upozorňovali svojou prítomnosťou počas dňa v  uniforme, obchodníci naďalej riskovali. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 9 prípadoch, za čo boli predajcom uložené pokuty vo výške 2 120 eur. V jednom prípade išlo už o opakované porušenie zákona a v jednom prípade bolo zistené podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva a zaistenie podozrivého tovaru. Najčastejším porušením zákona bolo nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržby a nevydanie pokladničného dokladu zákazníkovi. 

„Upozorňujeme obchodníkov, že zamestnanci finančnej správy  budú vykonávať  podobné kontrolné akcie zamerané na jarmoky počas celej jesene“, dodala Zlochová.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(16. 09. 2015)

Archív noviniek