Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W7

Kontroly prešovských colníkov a daniarov v lyžiarskych strediskách

PREŠOV - 16. 02. 2016: Prešovskí colníci a daniari si počas nasledujúcich týždňov posvietia na obchodníkov, predávajúcich tovar v lyžiarskych strediskách. Kontroly sa budú vykonávať najmä v prevádzkach, určených na občerstvenie, ktoré sa nachádzajú v oblastiach stredísk zimných športov. Ide najmä o bufety a reštaurácie, v ktorých budú colníci a daniari vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici.

 Zimná sezóna vrcholí, snehu je však pomenej, preto lyžiarske strediská, kde sa sneh podarilo udržať sú plne vyťažené. To však neznamená, že nie je potrebné dodržiavať zákon. Bufety s občerstvením, reštaurácie, či stánky so suvenírmi majú podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“. Prešovskí colníci a daniari budú preto počas nasledujúceho zimného obdobia vykonávať množstvo kontrolných nákupov práve v lyžiarskych strediskách, aby zistili, či obchodníci dodržiavajú zákon.

 Z doterajších kontrol medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patria:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

 Kontroly budú tiež zamerané na predávaný alkohol či tabak a tabakové výrobky. Predajcovia majú povinnosť mať vydané povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a spotrebiteľské balenia liehu musia byť označené slovenskými kontrolnými známkami. Čo sa týka tabaku a tabakových výrobkov, tie musia byť takisto označené kontrolnou známkou a musí byť vydokladovaný spôsob ich nadobudnutia (doklad o kúpe).

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 212 kB; nové okno]

(16. 02. 2016)

Archív tlačových správ