Preskočiť na hlavný obsah

Kontroly používateľov VRP

BRATISLAVA – 31. 05. 2016: Používatelia virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) sú v súvislosti s výkonom daňovej kontroly menej zaťažení. Namiesto miestneho zisťovania si ich finančná správa preverí on-line.

Pri používaní VRP nemajú podnikatelia napríklad povinnosť viesť knihu ERP, uchovávať údaje alebo predkladať kontrolné záznamy daňovému alebo colnému úradu. Zároveň im zaniká povinnosť predložiť komunikačný kábel daňovému alebo colnému úradu pre účely prepojenia registračnej pokladnice s počítačom daňového alebo colného úradu, čím sa čas na výkon kontroly skracuje.

Údaje z finančných operácií vykonaných prostredníctvom VRP sa ukladajú na serveroch finančnej správy. Analýzou týchto údajov je možné zistiť rizikové správanie podnikateľov, čo prispieva k väčšej adresnosti kontrol a menšiemu zaťaženiu nerizikových podnikateľov. Napriek tomu nie je vylúčený výkon kontrol na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) podľa nahlásených pokladničných dokladov nahlásených cez aplikáciu „Over doklad“. Daňové a colné úrady vykonali viaceré kontroly dodržiavania zákona o ERP u podnikateľov používajúcich VRP, pričom za zistené porušenie zákona a udelili pokuty v celkovej výške 26 130 eur. Celkovo sme však za minulý rok vykonali 19 443 kontrol a celková suma rozhodnutím uložených pokút predstavuje 968 206 eur.

O výhodách používania VRP sa už presvedčilo viac ako 26-tisíc podnikateľov, ktorí doposiaľ vygenerovali vyše 3,2 milióna platných pokladničných dokladov. Od 1. januára tohto roku môžu VRP používať všetci podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať prijatú tržbu v hotovosti v ERP. Pridali sa tak k tisíckam podnikateľov, ktorým vznikla zákonná povinnosť evidovať tržby od 1. apríla 2015. Od 1. júla 2016 sa pre všetkých tiež zvyšuje limit pokladničných bločkov. Zo súčasnej tisícky na tritisíc bločkov na obchodníka mesačne.

Viac informácií o spôsobe a možnostiach používania VRP nájdete na portáli finančnej správy v časti Virtuálna registračná pokladnica. [nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(31. 05. 2016)

Archív noviniek