Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Kontrola prepravných povolení v medzinárodnej doprave

ŽILINA – 02. 07. 2015: Za prvý polrok zaznamenali žilinskí colníci 45 porušení predpisov zo zákona o cestnej doprave, z ktorých sa niektoré týkali aj prepravných povolení. Nezákonne pôsobiacim prepravcom boli udelené blokové pokuty v celkovej výške 3 010 eur.

Pri kontrole zameranej na dodržiavanie predpísaných podmienok v cestnej doprave sa colníci stretli s rôznymi prípadmi porušení predpisov. Vodiči sa dopustili priestupku tým, že nevedeli predložiť kópiu potrebného povolenia na prevádzkovanie vnútroštátnej dopravy alebo licencie v prípade medzinárodnej dopravy. Niektorí nemali jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade alebo ďalší typ povolenia pri preprave s tretími krajinami.

Licencia na medzinárodnú prepravu chýbala aj zahraničnému prepravcovi z Českej republiky pri kontrole v Martine a Poliakovi odstavenom na Svrčinovci. Všetky osoby, ktoré sa dopustili porušenia, dostali podľa závažnosti na mieste blokové pokuty, pričom tieto sa za spomínané priestupky môžu šplhať až do výšky 500 eur.

Počas jednodňovej akcie v mesiaci jún organizovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a mýtnou políciou, na ktorú bola prizvaná aj finančná správa, sa kontrola zamerala na prepravné povolenia zahraničných prepravcov. Žilinskí colníci v Tepličke nad Váhom skontrolovali 18 dopravných prostriedkov. Závažnejšie porušenia nezistili.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(02. 07. 2015)

Archív tlačových správ