Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Kontroly prešovských colníkov za I. polrok 2015

PREŠOV - 17. 07. 2015: V prvom polroku 2015 vykonávali prešovskí colníci vo svojom územnom obvode  nielen kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ale tiež kontroly tovarov, podliehajúcich spotrebným daniam a kontroly,  zamerané na dodržiavanie colných predpisov. V uvedenom období odhalili najviac porušení zákona v oblasti  spotrebnej dane z tabakových výrobkov.  

V uplynulom polroku kontrolovali prešovskí colníci aj obchodníkov, ktorí obchodujú s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam. Najviac daňových únikov zistili v prípade tovaroch podliehajúcich  spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Spolu zabezpečili 225 659 kusov cigariet a 1 473 kg tabaku, pričom únik na spotrebnej dani bol vyčíslený vo výške 135 082 €. Na druhom mieste sa ocitli záchyty minerálnych olejov, ktoré dosiahli hodnotu 14 296 litrov, čo predstavuje únik na spotrebnej dani z minerálneho oleja vo výške 1 777 €.  Okrem tabakových výrobkov a minerálneho oleja zabezpečili aj 107 kusov spotrebiteľských balení liehu, kde bol únik na spotrebnej dani vyčíslený na 462 €.

Okrem tovarov podliehajúcich spotrebným daniam kontrolovali prešovskí colníci aj dodržiavanie colných predpisov. V rámci týchto kontrol zaistili 346 kusov tovaru, u ktorých vzniklo podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva. Hodnota tohto zaisteného tovaru bola vyčíslená na 14 300 €.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(17. 07. 2015)

Archív tlačových správ