Preskočiť na hlavný obsah

Colníci kontrolujú aj taxíky

Košice – 03.03.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice vykonávajú každý deň kontroly na cestách v rámci svojho územného obvodu.  Medzi ich oprávnenia patrí okrem iného aj kontrola vozidiel taxislužieb podľa zákona o cestnej doprave, pričom za prvé dva mesiace tohto roka zistili 96 porušení, za ktoré uložili v blokovom konaní pokuty vo výške 2.710 eur.

Zákon o cestnej doprave umožňuje colným orgánom kontrolu vo vozidlách taxislužieb, zameranú na vybavenie a označenie vozidiel. Najčastejším zisteným nedostatkom bola chýbajúca kópia koncesie v prevádzkovom vozidle. Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie, ktorá ho oprávňuje ponúkať prepravnú službu a jej kópia sa musí nachádzať v každom vozidle taxislužby. Ďalej boli zistené prípady, keď vodič nebol držiteľom preukazu vodiča taxislužby, resp. neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho a taktiež vozidlo taxislužby nebolo označené v súlade so zákonom.

Uvedené porušenia boli vo väčšine prípadov prerokované v blokovom konaní priamo na mieste. V prípade zistenia vyššie uvedených nedostatkov môžu ozbrojení príslušníci finančnej správy uložiť vodičovi pokutu až do výšky 1000 eur. V 16 zistených prípadoch porušenia zákona o cestnej doprave odmietli vodiči taxislužieb prerokovanie prípadu v blokovom konaní, preto Colný úrad Košice porušenie zdokumentoval a následne odovzdal pre účely správneho konania príslušnému dopravnému správnemu orgánu, ktorým je v týchto prípadoch Mesto Košice. V prípade riešenia priestupku pred dopravným správnym orgánom hrozí uloženie pokuty až vo výške 3000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 296 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(03. 03. 2023)

Archív noviniek