Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

Kontroly prešovských colníkov na vianočných trhoch

PREŠOV - 10. 12. 2015: Prešovskí colníci si počas nasledujúcich týždňov posvietia na obchodníkov, predávajúcich tovar na vianočných trhoch. Kontroly budú prebiehať v celom prešovskom kraji a budú zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici – teda na vydávanie bločkov. 

Prevádzky na trhoviskách (bufety s občerstvením či stánky s rozličným tovarom) majú podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici č. 289/2008 Z. z. povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“. Colníci počas nasledujúceho vianočného obdobia vykonajú množstvo kontrolných nákupov po trhoviskách v celom prešovskom kraji s cieľom preveriť, či tak obchodníci robia. 

Z doterajších kontrol medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patria:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona. 

Kontroly sa tiež zamerajú aj na predávaný alkohol či tabak a tabakové výrobky. Predajcovia majú povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a spotrebiteľské balenia liehu musia byť označené slovenskými kontrolnými známkami. Čo sa týka tabaku a tabakových výrobkov, tie musia byť takisto označené kontrolnou známkou a musí byť vydokladovaný spôsob ich nadobudnutia (doklad o kúpe).

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 210 kB; nové okno]

(10. 12. 2015)

Archív tlačových správ