Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Kontrola prepravných povolení

TRENČÍN – 26. 06. 2015:  Tento mesiac prebehla súčinnostná akcia Finančnej správy SR, Prezídia Policajného zboru SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zameraná na kontrolu prepravných povolení, do ktorej sa zapojili aj púchovskí colníci

„Kontrola sa uskutočnila v colnom priestore Pobočky colného úradu Púchov. Skontrolovaných bolo približne 10 prepravných povolení, z toho v jednom prípade bolo zistené porušenie predpisov. Bieloruský prepravca nepredložil prepravné povolenie vhodné na typ prepravy, ktorú vykonával, za čo mu bola uložená bloková pokuta vo výške 304 Eur,“ uviedla Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. 

Pri kontrolnej akcii boli prítomní aj zástupcovia ČESMAD Slovakia, Združenia cestných dopravcov SR. 

Prepravné povolenie v medzinárodnej preprave je doklad oprávňujúci dopravcu uskutočňovať prepravu do iného štátu, z iného štátu alebo cez územie iného štátu a vydáva ho príslušný orgán tohto štátu. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave sú okrem iných i colné orgány orgánmi odborného dozoru, ktoré kontrolujú u vodičov doklady dopravcov v medzinárodnej doprave a pri preprave do iných štátov a z iných štátov potrebné podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv. 

Colníci pri výkone svojej služby okrem iných činností kontrolujú i prepravné povolenia, a to v závislosti od miesta a druhu výkonu, napr. vo vnútrozemských pobočkách colného úradu pri začatí prepravy, alebo na cestách pri bežných kontrolách dopravcov. 

Práve púchovskí colníci v minulom období poukázali na nedostatočnú legislatívnu úpravu v oblasti prepravných povolení, keď síce  mali colníci oprávnenie kontrolovať prepravné povolenia, avšak za porušenie predpisov nemohli ukladať sankcie, a tým bol výkon kontrolnej činnosti neefektívny. Situácia sa zmenila v roku 2013 zmenou zákona o cestnej doprave. Pre porovnanie možno skonštatovať, že v rokoch 2011 – 2013 bolo v trenčianskom regióne zistených viac ako 100 porušení predpisov v súvislosti s prepravnými povoleniami, no v súčasnosti sú tieto zistenia už len sporadické.    

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(26. 06. 2015)

Archív tlačových správ