Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Kontroly na vianočných trhoch

BANSKÁ BYSTRICA – 02. 12. 2015 Finančná správa kontroluje prevádzky na vianočných trhoch po celom banskobystrickom kraji. Počas prvých dní budú prevádzkovatelia upozornení o vykonávaných kontrolách.

Banskobystrickí colníci sa počas mesiaca december zameriavajú na dodržiavanie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) s cieľom preveriť dodržiavanie podmienok používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb (ďalej len „ERP“). Colníci sa zároveň zamerajú aj na dodržiavanie zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a tiež dodržiavanie zákona č. 106/2006 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) a zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“).

Kontroly budú prebiehať v 3 fázach – v prvej fáze colníci kontaktujú organizátorov vianočných trhov, aby informovali nájomníkov o prebiehajúcej kontrole a povinnosti dodržiavania zákonov. V druhej fáze vykonajú colníci hliadkovú činnosť na vianočných trhoch v služobnej rovnošate. V tretej fáze vykonajú colníci priamu kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie zákonov, pričom využijú informácie získané počas prvých dvoch fáz a pri zistení porušenia už budú ukladať sankcie. Takýmto spôsobom budú postupovať kontroly na vianočných trhoch po celom Slovensku.

Najčastejším porušením zákona o ERP býva:

  • nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich,
  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňa náležitosti zákona.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(02. 12. 2015)

Archív tlačových správ