Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Kontrolné známky po novom

TRENČÍN – 12.11.2014: Od 1. októbra 2014 sa zmenili predpisy upravujúce systém používania kontrolných známok. Kontrolnými známkami je označované spotrebiteľské balenie liehu i tabak a tabakové výrobky.

Od 1. októbra zabezpečuje tlač kontrolných známok podľa nového systému tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok len jedna štátna tlačiareň, a to Mincovňa Kremnica, štátny podnik. Zároveň je jediným miestom, kde sa budú odberateľom vydávať kontrolné známky. Dohľad nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva finančná správa.

Komunikácia s odberateľmi kontrolných známok bude prebiehať prostredníctvom informačného systému – elektronického systému kontrolných známok, ktorý bude obsahovať aj elektronické formuláre slúžiace na objednávanie kontrolných známok a s ním súvisiace úkony. Ako to bude vyzerať v praxi ? Odberateľ je povinný elektronicky požiadať finančnú správu o vydanie kontrolných známok na tlačive zverejnenom na portáli finančnej správy, žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Počet objednaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov. Následne finančná správa po potvrdení prijatia žiadosti oznámi odberateľovi počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, ich cenu a termín prevzatia. Colný úrad totiž môže v odôvodnených prípadoch znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok. Cena kontrolných známok je určená pri liehu na 5,07 – 7,56 eura za 1000 kusov kontrolných známok v závislosti od veľkosti kontrolnej známky a 1,95 eura za 1 000 kusov kontrolných známok pri tabakových výrobkoch.

„Colný úrad upozorňuje odberateľov kontrolných známok na oznamovaciu povinnosť a povinnosť viesť evidenciu v elektronickom systéme kontrolných známok,“ doplnila hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská.

Každá kontrolná známka obsahuje jedinečné 12-miestne alfanumerické číslo, ktoré je vyjadrené aj vo forme dvojrozmerného čiarového kódu. Každý spotrebiteľ si môže pomocou voľne šíriteľných aplikácií, napríklad svojím smartfónom, „dekódovať“ základné údaje z kontrolnej známky, napríklad odberateľa kontrolnej známky, druh liehu či tabaku a podobne.

V obchodoch sa budú môcť predávať fľašky liehovín označené po starom až do 30.9.2016 a cigarety do 31.8.2015. Novinkou je označovanie cigár, cigariek a tabaku. Neoznačené spotrebiteľské balenia cigár bude možné predávať do 31.12.2016, cigariek do 31.12.2015 a tabaku do 31.3.2015.

Aktuálne je v trenčianskom regióne 20 výrobcov a predajcov liehu a tabaku, ktorí sú povinní označovať lieh či tabak kontrolnými známkami.

Finančná správa od elektronického systému a dokonalejších kontrolných známok s hĺbkotlačou očakáva menej čierneho obchodu s alkoholom a tabakovými výrobkami na trhu a sprehľadnenie obehu liehovín a cigariet kvôli ochrane spotrebiteľa.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 146 kB]

(12. 11. 2014)

Archív noviniek