Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Kontrolná akcia na štátnej hranici s Maďarskom

BANSKÁ BYSTRICA – 12. 08. 2015: Počas uplynulého týždňa sa v oblasti štátnej hranice s Maďarskom uskutočnila rozsiahla kontrolná akcia zameraná na kontrolu prepravy tovaru na naše územie a z územia Slovenskej republiky. Zameraná bola najmä na zisťovanie a eliminovanie porušovania colných a daňových predpisov.  

Colníci z Banskej Bystrice v dňoch 6. – 9. augusta 2015 vykonávali rozsiahlu kontrolnú akciu na bývalých hraničných priechodoch s Maďarskom a na cestných komunikáciách v smere do Slovenskej republiky. Kontrolovali predovšetkým:

 • tovar podliehajúci spotrebným daniam,
 • tovar pod colným dohľadom,
 • tovar porušujúci ochranu práv duševného vlastníctva,
 • prepravu tovaru v zmysle Dohovoru ADR,
 • prepravné povolenia v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave,
 • dodržiavanie dohovoru CITES,
 • prepravu odpadov. 

Počas štvordňovej kontrolnej akcie skontrolovali 899 dopravných prostriedkov a 1 166 osôb. V rámci vecnej príslušnosti finančnej správy colníci zistili 28 prípadov porušenia zákona, za čo boli uložené blokové pokuty v celkovej výške 953 eur. 

Pri kontrolách motorových vozidiel bol zistený aj jeden prípad jazdy vodiča pod vplyvom návykovej látky (v dychu vodiča bolo nameraných takmer 2 ‰ alkoholu) a prípad priamo na mieste colníci odstúpili na riešenie Dopravnému inšpektorátu PZ SR.   

Ďalším zistením bolo odhalenie prepravy a držby omamných a psychotropných látok občanmi Nemecka. Prípad colníci odovzdali vyšetrovateľovi Policajného zboru SR. 

Uvedenej kontrolnej akcie sa zúčastnili colníci zo Stanice colného úradu Banská Bystrica, Stanice colného úradu Lučenec a oddelenia špeciálnych technológií Colného úradu Banská Bystrica. Podporu v tejto akcii poskytovali psovodi z Colných úradov Prešov, Žilina a Michalovce, ako aj oddelenie špeciálnych technológií Colného úradu Prešov. Okrem finančnej správy sa na kontrolách podieľali:

 • Národný daňový a colný úrad Maďarska,
 • Riaditeľstvo cudzineckej polície Banská Bystrica,
 • Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky, Národná kriminálna agentúra, Národná protidrogová jednotka,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, pracovisko Banská Bystrica,
 • KU FS, Pobočka Žilina.  

Cieľom akcie bolo zistiť a dokumentovať, v akom rozsahu a akým spôsobom sú alebo boli porušované predpisy, získať a sumarizovať údaje a informácie o prepravovanom tovare a zabezpečiť vzájomnú výmenu údajov a informácií získaných v rámci kontrolnej akcie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

(12. 08. 2015)

Archív tlačových správ