Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Kontrolná akcia „VAT“

BRATISLAVA/BRODSKÉ – 29. 05. 2015: Drogy či nelegálneho cudzinca. Aj to odhalila spoločná medzinárodná kontrolná akcia na česko-slovenských hraniciach. Colníci z Trnavy, Trenčína a Žiliny prekontrolovali takmer ako 2 500 automobilov a uložili aj pokuty. Opäť sa potvrdila nadštandardná spolupráca českých a slovenských colníkov.  

Cieľom kontrolnej akcie bolo okrem iného aj nastaviť systém operatívnej výmeny informácií medzi zúčastnenými kontrolnými útvarmi a zároveň aj operatívna výmena informácií slovenskej colnej správy a českej colnej správy v súvislosti so zameraním kontrolných činností na cestných komunikáciách. Na rôznych úrovniach riadenia v oblasti mobilného dohľadu sa podarilo zintenzívniť komunikáciu medzi zástupcami Finančnej správy SR a Generálneho riaditeľstva ciel ČR. 

Počas akcie (25. 5. – 28. 5.) colníci celkovo skontrolovali 2 474 motorových vozidiel, pričom zaznamenali 73 prípadov porušení colných a daňových predpisov a iných osobitných predpisov v pôsobnosti finančnej správy. Colné úrady uložili sankcie v celkovej výške 2 257 eur. 

Colný úrad Žilina zistil počas kontrolnej akcie štyri prípady nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok, pričom všetky „vyňuchali“ služobné psy. V prvom prípade išlo o Vladimíra D. (23) z Vyšného Kelčova. Pri prehliadke našli colníci peňaženku a čajovú krabičku, ktoré boli ukryté pod sedadlom vodiča. V oboch bol neznámy prášok. Vodič sa priznal, že ide o pervitín. V druhom prípade išlo o Daniela M. (34) zo Žiliny. Pri kontrole jeho auta opäť vďaka služobnému psovi colníci našli v šedom igelitovom vreci neznámu látku. Muž sa priznal, že ide o cca 500 g marihuany. Počas včerajšieho dňa Dominik H. prepravoval vo svojom aute 300 g. marihuany a Andrej Z. a Maroš J. mali vo svojom aute celkovo 14 g. Colníci tieto nálezy odovzdali polícii. 

Colný úrad Trnava v jednom prípade kontroloval osobu rumunskej národnosti bez platného dokladu totožnosti, ktorá bola následne odovzdaná Prezídiu Policajnému zboru Slovenskej republiky. 

Ďalším cieľom  akcie bolo vykonať vyhľadávacie a kontrolné činnosti  sústredenými personálnymi silami, materiálnymi prostriedkami ako sú stacionárne skenery a s asistenciou psovodov a služobných psov vykonať kontrolné aktivity so zámerom zistiť a dokumentovať, v akom rozsahu a akým spôsobom sú alebo boli porušované predpisy, získať a sumarizovať údaje a informácie o prepravovanom tovare a zabezpečiť vzájomnú výmenu údajov a informácií získaných v rámci kontrolnej akcie.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

(29. 05. 2015)

Archív tlačových správ