Preskočiť na hlavný obsah

Informácie k súčinnostnej kontrolnej akcii

TRENČÍN – 21. 04. 2017: Dňa 20.04.2017 v čase od 9,00 do 13,00 hod. sa konala na diaľničnom odpočívadle Hrádok pri Novom Meste nad Váhom súčinnostná kontrolná akcia Colného úradu Trenčín a Trnava, Diaľničného oddelenia PZ v Trenčíne, Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne.   

Pri kontrole bola používaná špeciálna technika – mobilný skener. Účelom takýchto kontrol je odhaľovanie  colných a daňových únikov, ktoré môžu súvisieť s nelegálnou prepravou tovaru. Nákladné priestory vozidiel  sú skenované týmto zariadením, ktoré môže odhaliť možné úkryty  na prepravu nelegálneho tovaru či osôb alebo podozrivý obsah nákladného priestoru, ktorý nezodpovedá dokladom prislúchajúcim k vykonávanej preprave. 

Okrem toho bola používaná i špeciálna technika na meranie radiácie, a to ručné detektory a identifikátory radiácie. Tie merajú a identifikujú možné radiačné žiarenie, cieľom kontrolnej činnosti je predchádzať nezákonným prepravám jadrových a iných radioaktívnych materiálov. Kontrolované boli vozidlá i osoby.   

 Celkovo bolo skontrolovaných 78 vozidiel a 13 osôb detekčnou radiačnou technikou, z toho 10 vozidiel aj „zoskenovaných“, s negatívnym výsledkom.  

V takýchto kontrolných akciách sa bude pokračovať i v nasledujúcom období, najmä s ohľadom na ich preventívny charakter. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(21. 04. 2017)

Archív noviniek