Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolná akcia „Jablko“

BRATISLAVA – 11.08.2022: Takmer 6000 kusov mobilného príslušenstva zaistili ozbrojení príslušníci finančnej správy v rámci kontrolnej akcie „JABLKO“. Začiatkom augusta tohto roka vykonali kontroly zamerané na porušenia práv duševného vlastníctva v 12 mestách po celom Slovensku. Hliadky staníc colných úradov navštívili vytipované prevádzky predajní príslušenstiev a servisných stredísk pre mobilné telefóny a zaistili 5.801 kusov krytov, obalov, nabíjačiek, káblov, ochranných skiel, slúchadiel, náhradných batérií, displejov a puzdier na mobilné telefóny.

Hliadky colných úradov mali za úlohu skontrolovať 21 predajní a servisných stredísk a zaistiť mobilné príslušenstvo, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochranným známkam Apple, Samsung a Popsocket. Podozrivé príslušenstvá a náhradné diely pre mobilné telefóny zaistili nakoniec v 17 predajniach a servisoch. V ostatných prevádzkach sa takýto tovar nenachádzal, alebo boli zatvorené či zrušené.

Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy držiteľom týchto práv a falšované výrobky predstavujú hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colné orgány preto zohrávajú dôležitú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, ako aj pri ich kontrole na vnútornom trhu.

Graf - Množstvo zaisteného tovaru podľa CÚ vkontrolnej akcii JABLKO

Graf - Druh a množstvo zaisteného tovaru v kontrolnej akcii JABLKO

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 08. 2022)

Archív noviniek