Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Veľká kontrolná akcia colníkov z Veľkého Medera

TRNAVA – 26. 05. 2014: Colníci z Veľkého Medera spolu s cudzineckou políciou z Dunajskej Stredy počas minulého týždňa zorganizovali veľkú kontrolnú akciu. Obsadili obec Dolný Štál a hraničný prechod Medveďov – Vámosszabadi. Ich prehliadke sa nevyhli nákladné, dodávkové ale ani osobné automobily.

Kontroly vykonali colníci z Veľkého Medera spolu s cudzineckou políciou z Dunajskej Stredy v rámci boja proti colným a daňovým podvodom. Išlo o komplexnú akciu zameranú na kontrolu tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu alebo daňovému dozoru. Colníci kontrolovali druh a množstvo prepravovaného tovaru, legálnosť prepráv so zameraním na pravosť, správnosť a úplnosť sprievodných dokladov. Zároveň sa colníci zamerali aj na prepravu tovaru, ktorý je podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva a na cezhraničnú prepravu odpadov.

Počas kontrolnej akcie colníci využili aj mobilné skenery a služobné psy na vyhľadávanie tabakových výrobkov a omamných a psychotropných látok.

„Počas trvania kontrolnej akcie colníci dôkladne skontrolovali 94 vozidiel prepravujúcich rôzne druhy tovaru. Kontrolou skenovacím zariadením prešlo 50 vozidiel. Zistené boli štyri porušenia colných predpisov, za ktoré colníci priamo na miestach uložili páchateľom pokuty. Kontroly s podobným zameraním trnavskí colníci plánujú vykonávať aj v budúcnosti,“ uviedla Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 208 kB]

(26. 05. 2014)

Archív tlačových správ