Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolóri odhalili fiktívne náklady na likvidačné práce v baniach

BRATISLAVA – 22.09.2022: Podvádzať sa nevypláca. Presvedčil sa o tom daňový subjekt, ktorý podniká v oblasti zabezpečovacích a likvidačných prác v baniach. Kontrolóri finančnej správy odhalili, že si na tieto práce zaúčtoval fiktívne výdavky v sume viac ako 934 tisíc eur. Vďaka tomu sa im podarilo zachrániť pre štátny rozpočet viac ako 260 tisíc eur, ktoré musí subjekt zaplatiť na dani z príjmov právnickej osoby. 

Kontrolórom finančnej správy sa podaril ďalší zaujímavý nález. Počas výkonu kontroly dane z príjmov právnickej osoby u daňového subjektu zistili zaúčtovanie fiktívnych nákladov do daňových výdavkov na zabezpečovacie a likvidačné práce v bani, ktorých suma dosiahla viac ako 934 tisíc eur. Súvisieť mali s  prácami na konkrétnych banských dielach.

Kontrolóri však nezistili žiadne odberateľské vzťahy s baňami, resp. banskými dielami, ktoré uviedol daňový subjekt. Zároveň si neoprávnene zaúčtoval  do daňových výdavkov aj nákup stavebného materiálu na objekt vo vlastníctve iného daňového subjektu v sume takmer 30 tisíc eur. Hoci do daňových výdavkov  nezaúčtoval  skutočne vyplatené mzdy a uhradené odvody za zamestnancov, viackrát zaúčtoval interný doklad s tou istou a ničím nepodloženou sumou, čím opäť neoprávnene zvýšil daňové výdavky o sumu takmer 400 tisíc eur.

Na  základe  kontrolných  zistení bola daňovému subjektu pôvodne vykázaná daňová strata zmenená na základ dane vo výške viac ako 1,2 milióna eur a následne vyrubená daň z príjmov právnickej osoby v sume viac ako 260 tisíc eur.

Finančná správa na takéto prípady z praxe upozorňuje s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a verejnosti a poukázať na prípady, kedy sa opätovne potvrdilo, že porušovať zákon sa nevyplatí.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 09. 2022)

Archív noviniek