Preskočiť na hlavný obsah

Výsledky kontrol ERP

BRATISLAVA – 24. 03. 2015: Počas nitrianskeho veľtrhu daniari kontrolovali dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon porušilo cca 30% prevádzok.

Kontroly počas akcie „Nábytok a bývanie“ pracovníci Daňového úradu Nitra preverili najmä prevádzky určené na občerstvenie (bufety a pod.). Daniari si vydávanie bločkov overovali priamo na mieste formou kontrolného nákupu.

Počas troch dní vykonali celkovo 29 kontrol. Z toho v 8 prípadoch zistili porušenia zákona, čo je 27,5%. Za zistené nedostatky uložili sankcie v celkovej výške 1 560 eur.

Medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patrilo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB; nové okno]

(24. 03. 2015)

Archív noviniek