Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Kontroly elektronických registračných pokladní a alkoholu na festivaloch

BRATISLAVA – 27.06.2013: Kontrolóri finančnej správy si počas leta posvietia na hudobné festivaly. Kontroly zamerajú na pokladničné bločky či okolkovaný alkohol.

Prevádzky na letných festivaloch (bufety s občerstvením či upomienkovými predmetmi) majú podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici č. 289/2008 Z. z. povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“.

Kontroly na festivaloch sa zamerajú aj na alkohol v bufetoch. Predajcovia majú povinnosť mať povolenie  na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na fľašiach musia byť riadne kolkové známky. Colníci a daniari budú kontrolovať aj tabak a tabakové výrobky. Tie podľa zákona tiež musia byť riadne okolkované a musí byť vydokladovaný spôsob ich nadobudnutia (doklad o kúpe).

Na niektorých festivaloch bude privolaná aj služobná kynologická jednotka.

Kontroly na festivaloch sa uskutočnia po dohode a v spolupráci s organizátormi festivalu.

(27. 06. 2013)

Archív tlačových správ