Preskočiť na hlavný obsah

Kontroly pokladníc

PREŠOV – 23. 11. 2016: Prešovskí colníci kontrolovali pokladnice. Polovica z podnikateľov porušila zákon, pričom niektorí opakovane. Za porušenia zákona uložili colníci pokuty za stovky eur.

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy a Colného úradu Prešov vykonali v uplynulých dňoch súčinnostnú kontrolu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Počas vykonanej kontrolnej akcie sa colníci zamerali na riadne evidovanie prijatých platieb obchodníkmi od zákazníkov do elektronickej registračnej pokladnice, ako aj či nedochádza k neoprávnenému zásahu a pozmeňovaniu údajov v elektronickej registračnej pokladnici a manipulácii so softvérom.

V rámci územného obvodu Colného úradu Prešov bolo vykonaných 8 kontrol u vopred vytipovaných subjektov, z toho v 4 prípadoch bolo konštatované porušenie zákona, čím sa potvrdili podozrenia colníkov. Za zistené porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške 530 eur.

Colníci v rámci kontrolnej akcie v jednom prípade zabezpečili pokladnicu z dôvodu podozrenia z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici. Kontrolovaný subjekt na evidenciu prijatej tržby používal elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky v zmysle zákona o ERP. Zabezpečená pokladňa bude podrobená technickej expertíze. Nakoľko sa jedná o opakované porušenie, v prípade preukázania pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici, môže byť subjektu uložená pokuta až do výšky 6 600 eur a colný úrad je oprávnený v takom prípade podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 196 kB; nové okno]

(23. 11. 2016)

Archív noviniek