Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Kontroly registračných pokladníc ukázali viaceré pochybenia

BRATISLAVA, 14.12.2018: Finančná správa pravidelne kontroluje dodržiavanie zákona o elektronických registračných pokladniciach (ERP). V roku 2018, do konca novembra, spravila takmer 6 000 kontrol. V približne 70 % prípadov zistila porušenia a udelila pokuty vo výške takmer 1 mil. eur. Niektoré pokladnice zaistila.

Finančná správa pravidelne kontroluje dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (Zákon č. 289/2008 Z. z.). Za 11 mesiacov tohto roka spravila zatiaľ 5 642 kontrol ERP, pričom až v 3 929 prípadoch zistila porušenie predpisov. Až v 69 % prípadov teda identifikovala nezrovnalosti. Celková suma uložených pokút predstavuje 947 096 eur.

Najnižšie udelené pokuty sa pohybovali vo výške 20 eur – 50 eur. Išlo o porušenia zákona ako nedostatočné označenie tovaru alebo služby, neoznačenie predajného miesta oznamom, že ide o prevádzku/podnikateľa, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, prípadne nebol na prevádzke/predajnom mieste vyobrazený vzor pokladničného dokladu tak, ako to definuje zákon.

Najčastejšie udeľovali pracovníci finančnej správy pokuty vo výške 330 eur. Uložili však aj pokuty vo výške až 10 000 eur. Takúto vysokú sumu udelili v prípadoch, keď napríklad podnikateľ porušil zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu.

V niekoľkých prípadoch navyše pokladnice finančná správa aj zaistila. Dôvodom bolo, že ERP nespĺňala požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4 zákona. Išlo o prípady neukladania údajov do fiškálnej pamäte, resp. ich manuálnej úpravy, vo fiškálnej pamäti neboli zaznamenávané tie údaje, ktoré by v zmysle zákona mali byť a pod.

V decembri finančná správa ešte zintenzívnila kontroly ERP – v súvislosti s konaním rôznych vianočných trhov, ale rovnako aj zvýšeným počtom kupujúcich v kamenných predajniach. Kontrolóri finančnej správy preto počas predvianočného obdobia ešte viac kontrolujú dodržiavanie zákona, čím chcú chrániť kupujúcich pred konaním niektorých nepoctivých predajcov.

Fungovanie elektronických registračných pokladníc sa bude od 1.júla 2019 meniť. Poslanci NR SR schválili novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Všetci používatelia registračných pokladníc budú napojení na portál finančnej správy. Finančná správa si od nových podmienok sľubuje zefektívnenie kontrol, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Výhodou pre podnikateľov bude zníženie administratívnej záťaže rovnako ako úspora na servisných poplatkoch.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 202 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 12. 2018)

Archív noviniek