Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Kontroly na jesenných jarmokoch

TRENČÍN – 10.10.2019: Pre jesenné obdobie sú typické jarmoky a podobné príležitostné predaje. Tie septembrové, ktoré sa konali v trenčianskom regióne, neunikli pozornosti príslušníkov finančnej správy. Zistili 19 porušení predpisov, za čo uložili pokuty v celkovej výške 2 470 eur.   

Svoju kontrolnú činnosť v oblasti dodržiavania predpisov, ktoré upravujú oblasť používania registračnej pokladnice, zamerali v septembri trenčianski príslušníci finančnej správy z colného úradu na jarmoky, ktoré sa konali takmer vo všetkých väčších mestách regiónu: Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Prievidza, Považská Bystrica či Púchov. Skontrolovali desiatky predajcov a prevádzok. Výsledkom týchto kontrol bolo zistenie porušení predpisov v 19 prípadoch a následné uloženie sankcií – pokút v celkovej výške takmer 2 500 eur. 

Najzávažnejšie porušenie predpisov bolo jednoznačne nezaevidovanie tržby v registračnej pokladnici, za ktoré môžu uložiť príslušníci finančnej správy pokutu vo výške od 330 do 3 300 eur  a pri opakovanom zistení vo výške až 660 do 6 600 eur. Takéto porušenie identifikovali celkovo 4-krát. Pokuty však museli v zmysle zákona príslušníci finančnej správy uložiť napríklad aj v prípadoch, kedy na mieste predaja, resp. v prevádzke nebol vystavený vzor pokladničného dokladu. Finančná správa preto upozorňuje predajcov, aby nezabúdali na plnenie si svojich povinností a pri poskytovaní svojich služieb dbali na dodržiavanie zákonov. 

Počas tejto kontrolnej činnosti sa príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín stretli aj s prípadom predajcu ako osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. V tomto prípade podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby používať registračnú pokladnicu. Musí však predaj tovaru alebo poskytovanie služby vykonávať osobne, sám, a na každom predajnom mieste musí sprístupniť oznámenie, že sa naňho nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pričom toto oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň musí mať na prevádzke alebo predajnom mieste príslušný preukaz alebo úradne osvedčenú kópiu tohto preukazu.   

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 10. 2019)

Archív noviniek