Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Kontroly dovolenkárov na letisku v Piešťanoch

TRNAVA/PIEŠTANY – 17. 10. 2019: Príslušníci finančnej správy fyzicky skontrolovali počas tohto leta na piešťanskom letisku takmer 500 batožín cestujúcich. Zdá sa, že dovolenkári boli dostatočne poučení. V jednom prípade však odhalili nezákonný dovoz koralov.

Z piešťanského letiska po prvýkrát tento rok od 26. mája do 22. septembra odlietali dovolenkári charterovými letmi do tureckej  Antalye a do egyptského letoviska Hurghada. Za toto obdobie príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava vykonali na letisku Piešťany colný dohľad pri 4 975 príletoch a 5 005 odletoch dovolenkárov, pričom u 466 z nich vykonali aj fyzickú kontrolu batožín (mimo kontroly cez skenovacie zariadenie finančnej správy).

Počas fyzickej kontroly jednej z batožín príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava zaistili po prílete z egyptskej Hurghady dovolenkárke z okresu Žilina dva koraly patriace do radu Scleractinia spp., ktoré spadajú pod  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín -  CITES. Na zaistené koraly nepredložila povolenie na dovoz. Takéto suveníry sú veľkým lákadlom turistov, dokonca sa v dovolenkových destináciách  na trhoch aj predávajú, ale ich dovoz je zakázaný.

Príslušníci finančnej správy z  Colného úradu Trnava boli  k dispozícii pre cestujúcich už pri odlete a cestujúci mali možnosť sa informovať aj o dovoze tovaru z týchto krajín, povolených limitoch dovozu tovaru neobchodného charakteru a o rôznych zákazoch a obmedzeniach pri dovoze tovaru (napr. už spomínaný CITES). Taktiež v odletovej časti letiska boli k dispozícii  informačné letáky so základnými informáciami k zákazom a obmedzeniam či k dovozu tovaru neobchodného charakteru. Podrobné informácie sú zároveň zverejnené aj na portáli finančnej správy. [ nové okno]

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(17. 10. 2019)

Archív noviniek