Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Kontroly pokladníc v Prešove

PREŠOV/BRATISLAVA – 16. 10. 2014: Kontrolóri prešovského daňového úradu neoddychovali ani počas teplých letných mesiacov. Počas akcie zameranej na kontrolu používania elektronickej registračnej pokladnice skontrolovali 37 podnikateľov a prevádzok.

Aj napriek častým kontrolným akciám sa niektorí podnikatelia nepoučili a opätovne porušili zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). V piatich prípadoch podnikatelia nepoužili ERP na evidenciu tržby a v dvoch prípadoch neoznačili tovar alebo službu v súlade so zákonom. Jeden podnikateľ síce zaevidoval tržbu, ale kupujúcemu neodovzdal pokladničný doklad.

Kontrolóri uložili pokuty vo výške 3 770 eur. V dvoch prípadoch sankcionovaní podnikatelia nezaplatili pokutu za opätovné porušenie zákona osobitne závažným spôsobom, v dôsledku čoho prešovskí kontrolóri označili predajné miesto, na ktorom došlo k porušeniu zákona, oznámením o zákaze predaja tovaru.

Daniari zároveň zaslali živnostenskému úradu dva návrhy na odobratie živnostenského oprávnenia previnilcom, ktorí aj napriek predchádzajúcim zisteným porušeniam, opakovane konali v rozpore so zákonom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 119 kB]

(16. 10. 2014)

Archív noviniek