Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Kontroly poštových zásielok

BRATISLAVA – 12. 05. 2017: Colníci si posvietili na poštové zásielky. Prekontrolovali ich takmer 380 000 tisíc, pričom zistili viac ako sto porušení zákona. Obálky a balíky prešli skenerom a tisícky aj otvorili. Najviac zásielok skontrolovali v Bratislave a v Košiciach.  

Koncom marca a začiatkom apríla 2017 colníci po celom Slovensku vykonali kontrolnú akciu poštových zásielok. Zameraním bol boj proti pašovaniu tovaru, najmä na odhaľovanie nezákonnej prepravy falzifikátov, omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom prepravovaných prostredníctvom poštových a expresných kuriérskych služieb malými zásielkami. 

Počas kontrolnej akcie „POSTBOX“ colníci na kontrolu zásielok využili:

  • RTG prístroj na skenovanie zásielok,
  • Spektometer DELTA PROFESIONAL - XRF prístroj na zisťovanie zloženia kovov,
  • POLIMASTER prístroj na zisťovanie rádioaktívneho žiarenia,
  • DrugLab orientačný narkotest. 

Celkovo colníci prekontrolovali 377 535 zásielok z tretích krajín. Z nich fyzicky skontrolovali (otvorili) 12 056. Zaznamenali 124 porušení zákona, väčšinou išlo o porušovanie práv duševného vlastníctva. 

Najviac zásielok prekontrolovali colníci z bratislavského letiska a pošty, pričom išlo o 154 448 zásielok. Medzi nimi bolo 46, ktoré porušovali zákon. 42 porušení zákona objavili aj košickí colníci, ktorí prekontrolovali na pošte a na letisku 58 794 zásielok. Do kontrol sa ešte zapojili aj colníci z Popradu, Žiliny a Banskej Bystrice.

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

(12. 05. 2017)

Archív noviniek