Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Kontroly trenčianskych colníkov

TRENČÍN – 09.07.2018: Za prvý polrok tohto roku trenčianski colníci kontrolovali najmä registračné pokladnice a tovar, ktorý podlieha právam duševného vlastníctva. Najhoršie dopadli taxikári – čo kontrola, to pokuta.

Colníci pri fyzických kontrolách v prevádzkach kontrolujú najmä skutočnosť, či bola prijatá hotovostná platba riadne zaregistrovaná v elektronickej registračnej pokladnici (ERP) a či bol vydaný bloček. Takýchto kontrol na území Trenčianskeho samosprávneho kraja za prvý polrok tohto roku vykonali 331, pričom zistili 244 porušení predpisov, za čo uložili pokuty v celkovej výške 41 910 eur.

Z tejto oblasti najhoršie dopadli taxikári, ktorí sú taktiež pri poskytovaní služby povinní používať registračnú pokladnicu. Pri každej kontrole taxi služby colníci zistili porušenie zákonných povinností. Taxikári za 14 prípadov zistených porušení predpisov zaplatili celkom 3 513 eur. Zaujímavosťou je napríklad aj fakt, že v 2 prípadoch sa vodič taxislužby nevedel preukázať osvedčením vodiča, ktoré vodič taxislužby musí mať pri sebe vo vozidle.

Z oblasti ochrany práv duševného vlastníctva colníci v trenčianskom regióne vykonávajú kontroly najmä na vnútornom trhu. Pri 36 kontrolných akciách zistili v 14 prípadoch porušenie predpisov, v dôsledku čoho zaistili stovky kusov tovaru  v celkovej  hodnote 3 688 eur. Najčastejšie išlo o napodobeniny hračiek a športovej obuvi.

Letné obdobie je časom jarmokov a festivalov a iných príležitostných predajov. V tejto súvislosti Colný úrad Trenčín upozorňuje kupujúcich, že najmä podozrivo nízka cena vzbudzuje pochybnosti o originalite a s tým spojenej kvalite tovarov. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie. Aj preto budú colníci v kontrolnej činnosti pokračovať v intenzívnej miere. Zároveň preto upozorňujú aj predajcov, aby nezabúdali na plnenie si svojich povinností a pri poskytovaní svojich služieb dbali na dodržiavanie zákonov.         

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 281; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 07. 2018)

Archív noviniek