Preskočiť na hlavný obsah

Kontroly nočných klubov na Záhorí

TRNAVA – 30. 01. 2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava počas piatkovej kontroly v dvoch nočných kluboch na Záhorí zistili porušenia predpisov. Predávajúci ani v jednom prípade nepoužili na evidenciu tržby pokladnicu e- kasa klient. Majiteľom prevádzok hrozí pokuta od 330 do 3300 €. 

V piatok, 27.01.2023, v nočných hodinách sa ozbrojení príslušníci finančnej správy zo Stanice colného úradu Senica – centrála zúčastnili súčinnostnej akcie s Okresným riaditeľstvom PZ v Skalici, Mestskou políciou Skalica a Mestskou políciou Holíč. Akcia bola zameraná na kontrolu nočných podnikov v meste Holíč a Skalica. Príslušníci finančnej správy zamerali svoju kontrolu na používanie e-kasy klient – teda na vydávanie bločkov z pokladnice a kontrolu dodržiavania zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Hliadka senických ozbrojených príslušníkov finančnej správy zistila v každom z dvoch kontrolovaných podnikov porušenie dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ani v jednom z kontrolovaných podnikov nebol hliadke vydaný pokladničný doklad za zakúpený kontrolný nákup. Nakoľko ide v prípade oboch podnikov o  prvé takéto porušenie, majiteľom hrozí pokuta od 330 do 3300 €. V prípade, ak by majitelia opakovane porušili zákon o používaní pokladnice e - kasa klient colný úrad uloží pokutu od 660 do 6600 eur.

Na základe skúseností z predchádzajúceho obdobia, pretrvávajúcich a opakujúcich sa zistení porušení zákona, budú zo strany ozbrojených príslušníkov finančnej správy Colného úradu Trnava naďalej pokračovať kontroly nočných podnikov. Aj naďalej platí, že občania majú možnosť oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@financnasprava.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 01. 2023)

Archív noviniek