Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Kontroly u lekárov

Bratislava – 23. 02. 2015: Kontrolóri finančnej správy sa v rámci svojej činnosti zaoberajú aj preverovaním účtovníctva u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z uzavretých kontrol vyplýva, že každá druhá kontrola zistila pochybenia.

V druhej polovici minulého roka spustila finančná správa súbor daňových kontrol zameraných na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na jednotlivých daňových úradoch v rámci celého Slovenska bolo vybratých na kontrolu cca 40 daňových subjektov. Z tohto počtu je 10 kontrol ukončených. V polovici prípadov kontrolóri zistili porušenie zákona, pričom celková výška nálezu (dorúbenej dane) je v tisícoch eur.  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že daňová kontrola sa zameriava na preverenie skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane. U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa teda preveruje na jednej strane, či boli priznané všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane v zmysle zákona o dani z príjmov a na strane druhej, či deklarované výdavky boli vynaložené v súvislosti  s ich činnosťou,  či neboli využité na ich osobnú spotrebu. Rozdiel oproti všeobecnému pohľadu na daňovú kontrolu je v kategóriách príjmov a výdavkov, ktoré sú typické pre túto špecifickú skupinu daňovníkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 194 kB]

(23. 02. 2015)

Archív tlačových správ