Preskočiť na hlavný obsah

Kontroly v páleniciach

ŽILINA – 06.11.2018: K dnešnému dňu je v Žilinskom kraji registrovaných 20 legálnych pestovateľských páleníc ovocia. Väčšina z nich sa nachádza v turčianskom a žilinskom regióne, ale po 2 sú aj na Kysuciach, Orave a Liptove. Colníci u nich vykonajú ročne v priemere 220 kontrol.

Všetci títo prevádzkovatelia páleníc sú registrovaní na colnom úrade a majú vydané osvedčenie pre prevádzkovateľa  liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Z registrácie im vyplývajú aj určité povinnosti. Musia oznámiť nielen začatie a ukončenie prevádzkovania pálenice, ale aj začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie alebo prerušenie výroby liehu, napríklad pri poruche zariadenia. O všetkých pestovateľov, ktorým vyrobia lieh, musia viesť evidenciu. 

Na celý priebeh výroby pálenky dohliada zodpovedný zástupca, ktorý je v každej pálenici a zodpovedá za jej nezávadnosť. V liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatňuje zvýhodnenie vo forme zníženej sadzby na spotrebnú daň, čo však platí len na 43 litrov vyrobeného čistého liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. To trvá od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka, čo niektorí pestovatelia nevedia a mýlia si ho s bežným rokom. Vtedy im môže vzniknúť nadlimitná výroba liehu a  za prevyšujúce množstvo vypáleného destilátu musia odviesť plnú výšku spotrebnej dane. Vyrobený destilát môžu použiť len na vlastnú spotrebu, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja. 

Na dodržiavanie ustanovení predpisov v páleniciach dohliada miestne príslušný colný úrad. V kraji ročne colníci u nich vykonajú priemerne 220 kontrol.  Realizujú ich vždy pred registráciou pálenice, kedy výrobné zariadenie aj meradlo na zisťovanie vyrobeného množstva alkoholu zabezpečia uzáverami. Potom pred samotným začatím výroby, v prípade prerušenia výroby, ak sa vyskytne nejaká porucha a tiež pri ukončení výroby. Colníci však kontrolujú prevádzkovateľov páleníc aj mimo týchto úkonov, napríklad pri daňových kontrolách. 

Finančná správa upozorňuje, že do konca roku 2018 platia stále súčasné podmienky pálenia ovocia. Pestovatelia si ich preto nemôžu zamieňať za tie, ktoré budú platiť až od januára, kedy zákon za presne definovaných pravidiel umožní aj súkromnú výrobu destilátu. Informácie o prijatých zmenách sú dostupné na portáli finančnej správy.[nové okno]

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(08. 11. 2018)

Archív noviniek