Preskočiť na hlavný obsah

Z vianočných trhov odchádzali s pokutou

BRATISLAVA – 24.01.2024: Trojtýždňová kontrolná akcia finančnej správy (FS) na decembrových vianočných trhoch v rámci celého Slovenska ukázala, že niektorí predajcovia sa snažia obísť zákonné povinnosti. Kontrolóri zistili porušenie zákona v približne 300 prípadoch, za čo museli uložiť sankcie v sume vyššej ako 66 000 eur.  

Príslušníci FS sa počas uplynulého mesiaca zamerali na predajcov, ktorí si svoje stánky rozložili na vianočných trhoch. Kontrolóri z colných aj daňových úradov preverovali, či dodržiavajú zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice pri predaji potravín, nápojov, tabaku a iného vianočného sortimentu. Najčastejšie preverovanými segmentami boli služby pohostinstiev, maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom, maloobchod v nešpecializovaných predajniach a ostatné účelové stravovanie.

Počas trojtýždňovej kontrolnej akcie príslušníci FS urobili 709 kontrolných nákupov a 11 online monitorovaní. Porušenie zákona zistili v 298 prípadoch, čo predstavuje 42,03% z celkového počtu kontrolných nákupov a 41,39% z celkového počtu preverení. Najčastejším porušením bolo neevidovanie tržby, a to v 196 prípadoch. Kontrolóri preto uložili sankcie vo výške 66 340 eur. 

Cieľom finančnej správy nie je rozdávať pokuty, ale podporiť aj prostredníctvom informovania verejnosti o kontrolných akciách dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou FS zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady. Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť emailom na adrese: pokladnica@financnasprava.sk. Na overovanie pravosti pokladničných dokladov môže verejnosť využívať novú aplikáciu ePeňaženkaDostupná je na stiahnutie v Google Play a App Store. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 3 MB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 01. 2024)

Archív noviniek