Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Konzultačná rada o eKasa

BRATISLAVA – 19.02.2019: Projekt eKasa bol témou Konzultačnej rady prezidentky finančnej správy. Zavedenie povinného online pripojenia pokladníc na finančnú správu sa totiž blíži. Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová sa stretla s členmi svojho poradného orgánu, aby ich informovala o postupe projektu eKasa.

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová informovala členov Konzultačnej rady o intenzívnych prípravách finančnej správy na implementáciu projektu eKasa. Finančná správa eviduje vyše 230 tisíc elektronických registračných pokladníc, ktoré sa budú musieť napojiť na systém finančnej správy.

Na portáli finančnej správy sú sprístupnené formuláre k certifikácii. Výrobcovia, dovozcovia či distribútori pokladničných programov a chráneného dátového úložiska môžu podávať žiadosti. Finančná správa preto vyzýva výrobcov, aby podali žiadosť o certifikáciu svojich programov a chráneného dátového úložiska. Momentálne finančná správa eviduje deväť žiadostí.

„Finančná správa intenzívne komunikuje s výrobcami, od novembra 2018 sme absolvovali približne 100 pracovných stretnutí. Výrobca si tak mohol prejsť celý proces od vývoja až k výrobe s finančnou správou, čím sme chceli zabezpečiť minimalizáciu chýb a plynulý certifikačný proces. Finančná správa robí všetko preto, aby bol proces online pripojenia registračných pokladníc na finančnú správu čo najplynulejší“, uviedla prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Rovnaký prístup ako v prípade výrobcov zvolila finančná správa aj v prípade podnikateľov. Na Konzultačnej rade ich podrobne informovala o povinnostiach pri zavádzaní eKasa. Každý podnikateľ, ktorý vlastní elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), bude musieť mať pridelený kód eKasa klient. Od polovice marca bude môcť podať žiadosť o pridelenie kódu, v ktorej zároveň požiada o zrušenie starého daňového kódu pokladnice ku konkrétnemu dňu. Formuláre súvisiace s agendou eKasa sa mu zobrazia v osobnej internetovej zóne. Následne si stiahne autentifikačný a identifikačný (tzv. inicializačný) balíček. Vyberie si typ a model online registračnej pokladnice (ORP) zo zoznamu certifikovaných, nahrá do nej inicializačný balíček a bude môcť evidovať tržbu.

Finančná správa pripravuje aj intenzívnu komunikačnú kampaň, posilňovať bude aj svoje call centrum. Od 1. apríla 2019 sa musia k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky/nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od apríla do júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú záujem už teraz sa online pripojiť na finančnú správu a zasielať pokladničné doklady, si môžu zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Virtuálna registračná pokladnica bude automaticky, bez ďalšieho nutného zásahu podnikateľa, spĺňať všetky zákonné podmienky účinné od 1.4.2019.

Konzultačná rada je poradným orgánom prezidentky finančnej správy. Jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí vyplývajúcich z plnenia úloh finančnej správy. Viac informácií nájdete na portáli finančnej správy v časti Orgány finančnej správy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(19. 02. 2019)

Archív noviniek