Preskočiť na hlavný obsah

Koraly si z Egypta nevozte

BRATISLAVA –  14.04.2023: Príslušníci finančnej správy z Pobočky Colného úradu (CÚ) Bratislava Letisko – Cestovný styk sa od začiatku roka stretli s viacerými prípadmi dovozu neživých exemplárov morských koralov najmä z Egypta. Obnovenie letov do danej dovolenkovej destinácie po pandemickom období má za následok aj záchyt suvenírov, ktorých vývoz z krajiny pôvodu nie je povolený. 

Počas pandémie koronavírusu a obmedzenia letov do dovolenkových destinácií príslušníci finančnej správy na bratislavskom letisku M. R.  Štefánika zaznamenali prudký pokles prípadov dovozu chránených druhov rastlín, živočíchov a výrobkov z nich, ktoré sú pod ochranou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES ). S príchodom tohtoročnej sezóny sa však colníci opäť stretli s viacerými záchytmi neživých exemplárov morských koralov najmä z Egypta. 

Pri colnej kontrole batožiny Rakúšanky, ktorá vstupovala na územie EÚ na bratislavskom letisku z egyptskej Hurgady, colníci objavili štyri kusy koralov. Služobný pes vycvičený na vyhľadávanie chránených druhov rastlín či živočíchov našiel ďalší koral v kufri 39-ročnej Slovenky, ktorá takisto cestovala z Egypta. Finančná správa upozorňuje, že dovoz takýchto suvenírov nie je povolený. Ak si chcete z dovolenky priviesť nejaký exemplár, radšej si overte, či na jeho dovoz nepotrebujete príslušné povolenie slovenských orgánov.

Príslušníci finančnej správy neodporúčajú pribaliť si do kufra okrem koralov ani výrobky z morských korytnačiek, niektorých druhov mušlí, kožené výrobky z chránených druhov zvierat, tradičnú čínsku medicínu, šperky zo slonoviny či dažďové palice z kaktusov. Za porušenie pravidiel pri dovoze týchto predmetov hrozí pokuta do výšky 330 eur a zabavenie danej veci. Za závažné porušenie predpisov hrozí aj trestné stíhanie s možnosťou uloženia trestu odňatia slobody na dobu 8 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 04. 2023)

Archív noviniek