Preskočiť na hlavný obsah

Colníci na letisku zachytili ďalšie chránené koraly

BRATISLAVA – 20.12.2017: Colníci na bratislavskom letisku M. R. Štefánika opäť v tomto roku zaistili chránené koraly. Na územie Slovenka ich chcel previezť v osobnej batožine náš občan z Bangkoku. Štyri kusy týchto neživých morských živočíchov podliehajú Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Na letisku M.R. Štefánika v Bratislave urobili 15.decembra 2017 colníci Pobočky colného úradu Bratislava Letisko – Cestovný styk kontrolu omeškanej, dodatočne doručenej batožiny. Osobná batožina patrila občanovi Slovenskej republiky a na colné územie únie prišla pod označením „RUSH“ (omeškaná, zabudnutá batožina) letom z Prahy z destinácie Bangkok – Amsterdam. 

Colníci skontrolovali batožinu v skenovacom zariadení. Pri vyhodnotení RTG snímky vzniklo podozrenie, že obsahuje neživé exempláre morských živočíchov. A tak urobili aj fyzickú kontrolu. Tá potvrdila, že sa v nej nachádzajú štyri kusy neživých exemplárov morských živočíchov - koralov. Colníci kontaktovali Štátnu ochranu prírody SR, aby presne identifikovali nájdený tovar. Jej pracovník potvrdil, že ide o exempláre radu „Scleractinia spp.“, ktoré sú zaradené do radu Scleractinia patriacich do prílohy B nariadenia CITES a prílohy II Dohovoru CITES. Tovar preto zaistili. Následne bude vydané rozhodnutie o jeho prepadnutí. Prípad bol postúpený oddeleniu právnemu Colného úradu Bratislava na ďalšie konanie vo veci podozrenia z porušenia colných predpisov fyzickou osobou, ktorý rozhoduje o uložení výšky sankcie.

V máji tohto roku colníci na bratislavskom letisku zachytili 38 kusov koralov. Kontrolovali vtedy cestujúcich pravidelnej leteckej linky z Dubaja. Občan z Českej republiky sa vracal z dovolenky z ostrova Zanzibar a v batožine si ako suvenír viezol chránené koraly. Domov si ich však už nepriviezol.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 152 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 12. 2017)

Archív noviniek