Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Korupčné správanie netolerujeme, hrozia zaň tvrdé postihy

BRATISLAVA, 07.02.2019: Finančná správa netoleruje korupčné správanie, obzvlášť u svojich zamestnancov. Za korupciu hrozia tvrdé postihy. Bude tomu tak aj v prípade zamestnanca, ktorý si počas služby pýtal od ukrajinského občana úplatok.

Finančná správa striktne odmieta akékoľvek korupčné správanie jej zamestnancov. „Takýto postup, ako dokumentuje video, ktoré zo slovensko-ukrajinskej hranice zverejnil ukrajinský novinár, odsudzujeme a nebudeme ho v žiadnom prípade tolerovať. Výrazne sa dištancujeme od podobných praktík a vyzývame občanov, aby takéto korupčné správanie nahlasovali“ uviedla prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

O ďalšom postupe finančnej správy v spomínanom prípade informovala aj priamo podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. „Takéto správanie zamestnancov finančnej správy je neprijateľné, a preto som požiadal prezidentku finančnej správy o okamžité riešenie. Bol prijatý nový zákon o finančnej správe, ktorý zabezpečuje jej zamestnancom vyššie mzdy, a zároveň majú vyššiu mieru zodpovednosti. Aj preto žiadam exemplárne potrestanie vinníka, zodpovedné riešenie a systémové opatrenia zo strany nadriadených. Finančná správa musí byť profesionálnou inštitúciou, v ktorej nestrpíme takého odporné správanie“, uviedol po stretnutí s prezidentkou finančnej správy minister financií Peter Kažimír. Zároveň vyzval nového generálneho riaditeľa sekcie colnej na disciplinárne potrestanie spomínaného colníka.

Riadením sekcie colnej je od februára poverený doterajší riaditeľ Akadémie finančnej správy Tomáš Prochocký. Ako informoval ministra financií na stretnutí, finančná správa vo veci koná, mení a sprísňuje režimové opatrenia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a v priebehu krátkej doby zrealizuje aj ďalšie technické opatrenia a pristúpi k opatreniam v personálnej oblasti.

Finančná správa dbá na dodržiavanie zákonov, korupciu netoleruje. Napríklad za ostatné tri roky (2016 – 2018) viedla viaceré šetrenia v oblasti porušovania zákonov a predpisov na Colnom úrade, do ktorého kompetencie patrí HP Vyšné Nemecké. Deväť colníkov bolo prepustených zo služobného pomeru, v 33 prípadoch finančná správa prijala disciplinárne opatrenia.

Od roku 2013 je vo finančnej správe zavedený „Program nulová tolerancia korupcie“. Na finančnej správe pracuje 9 300 ľudí a 99% zákony a etický kódex zamestnanca FS nepochybne dodržiava. Odhaľovanie korupcie vo vlastných radoch však nie je jednoduché, je potrebné mať priame dôkazy a je nevyhnutná efektívna spolupráca medzi finančnou správou a políciou.

V odhalených prípadoch boli zamestnanci finančnej správy postavení mimo službu, zároveň boli podané trestné oznámenia na políciu pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prípady následne rieši polícia.

Finančná správa vyzýva verejnosť, aby korupčné správanie zamestnancov finančnej správy nahlasovala. Aj na základe aspoň základných informácií (napríklad dátumu, miesta) vie vedenie finančnej správy preveriť podozrenia a vyvodiť okamžite zodpovednosť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 299 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 02. 2019)

Archív noviniek