Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Krátenie tržieb košickými podnikateľmi

KOŠICE – 16.09.2015: Košickí colníci za prvých osem mesiacov roka 2015 vykonali takmer 900 kontrol so zameraním na dodržiavanie povinnosti podnikateľských subjektov evidovať tržbu prostredníctvom elektronických a virtuálnych registračných pokladníc.

Vo viac ako jednej tretine prípadov bolo zistené porušenie zákona o registračných pokladniciach a colníci uložili pokuty vo výške takmer 80 000 eur priamo na mieste. Za osobitne závažné porušenia zákona opakovaným spôsobom uložili zákaz predaja v 10 prevádzkach a v dvoch prípadoch Colný úrad Košice iniciuje podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Kontrola dodržiavania daňových predpisov niekedy vyžaduje aj určitú dávku invencie. V jednom prípade bol v rámci kontroly využitý služobný pes na vyhľadávanie tabakových výrobkov, ktorý slúžil na simuláciu preverenia poskytovaných služieb u veterinárneho lekára. Kontrola v tomto prípade nezistila žiadne porušenie predpisov.

Naopak, pre podozrenie z krátenia tržieb s následkom obchádzania daňových povinností Colný úrad Košice zaistil alebo zabezpečil 12 elektronických registračných pokladníc.

Doterajšie výsledky expertízneho skúmania prostriedkami forenznej analýzy nasvedčujú krátenie tržieb v rozmedzí od 10 000 do 35 000 eur mesačne. Za obdobie necelých troch rokov kumulovaná výška krátených tržieb presiahla závratnú sumu 1 000 000 eur.

Pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestných činov proti hospodárskej disciplíne, proti mene a daňových trestných činov Colný úrad Košice svoje zistenia postúpil príslušnou formou orgánom činným v trestnom konaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB; nové okno]

(16. 09. 2015)

Archív noviniek