Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Krst colníckeho psa alebo THC v kurze

Košice – 06.09.2017: Colníci mobilných jednotiek Colného úradu Košice počas uplynulého mesiaca zistili prechovávanie omamných a psychotropných látok ich prevozom v osobných motorových vozidlách.

Colníci počas uplynulého mesiaca pri výkone cestných kontrol zistili v 3 prípadoch prechovávanie omamných a psychotropných látok ich prevozom v osobných motorových vozidlách. Ani neobvyklá invencia páchateľov pri ukrývaní omamných látok vo vozidlách voči odhaleniu ich prevozu pri fyzickej prehliadke vozidla colníkmi v rámci bežnej cestnej kontroly zďaleka nepostačuje na vycvičený psí čuch služobných psov.
Presvedčila sa o tom aj posádka osobného vozidla maďarskej imatrikulácie, ktorej vodič ukryl prevážanú marihuanu do uzatvoreného obalu pod levanduľové vrecúška. Tie však neboli žiadnou prekážkou pre služobného psa menom Beny, čerstvého absolventa kynologickej školy, ktorý pachové práce v priamom výkone služby vykonával necelý mesiac po úspešnom ukončení kurzu.
Unikátny spôsob pasívneho značenia služobného psa Beny pri nájdení kontrabandu zúžitkoval psovod aj v ďalšom prípade o necelých 10 dní, keď bola rastlinná látka s obsahom THC uložená v uzatvorenej krabičke od tabakových výrobkov v interiéri vozidla slovenskej imatrikulácie. O tretiu pozitívnu reakciu na vyhľadávanie omamných látok sa postaral v poslenej dekáde mesiaca o rok starší a skúsenejší služobný pes Teo, ktorého nasadenie po prvotnom náleze marihuany v rámci fyzickej kontroly colníkmi prinieslo dodatočný nález kryštalickej látky s obsahom pervitínu v uzatvorenom sklenenom obale.

Za účelom posúdenia trestno právnej zodpovednosti boli zistené skutočnosti oznámené a nájdené omamné látky odovzdané príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(06. 09. 2017)

Archív noviniek