Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

KUFS kontroloval kamióny

BRATISLAVA/PREŠOV – 21. 04. 2015: Počas včerajšieho dňa kontrolovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) prepravovaný tovar, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu. Išlo predovšetkým o textil, na ktorý sa vzťahuje duševné vlastníctvo (falzifikáty ochranných známok textilu) a nezákonný dovoz omamných a psychotropných látok a prekurzorov. 

Pri kontrole použili mobilný skener a využili tiež schopnosti „štvornohého colníka“, služobného psa špecializovaného na vyhľadávanie drog. Súčinnosť poskytli aj z Krajského dopravného inšpektorátu – prenosné váhy na váženie kamiónov a Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku – kontrola vozidiel a ich osádky. 

Colníci vykonali kontroly v colnom priestore v meste Svidník. Počas akcie preverili 5 kamiónov s textilom. Vozidlá patrili poľskej prepravnej spoločnosti, ktorá viezla tovar z Turecka. Slovenská firma, ktorej bol tovar určený, ho plánovala predať do Poľska. Colníci autá preskenovali, odvážili a skontroloval ich služobný pes špecializovaný na vyhľadávanie drog. Nedostatky počas kontrol nezistili. 

Následné colníci Pobočky kriminálneho úradu finančnej správy Košice vybrali jeden z kamiónov a vykonali úplnú vnútornú kontrolu tovaru. Počas nej prekontrolovali 573 vriec z textilom, v ktorých bolo 110 293 kusov tohto tovaru. Výsledok kontroly súhlasil z údajmi, ktoré boli uvedené v dovozných dokladoch, a ktoré boli predložené k colnému konaniu. Obdobné preventívne colné kontroly dovezených rôznych komodít budú vykonávať aj naďalej.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(21. 04. 2015)

Archív tlačových správ