Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Preverili sme kúpaliská na východe Slovenska

BRATISLAVA – 02. 8. 2013: Tretina bufetov na kúpaliskách v prešovskom kraji nevydáva zákazníkom bločky za nákup. V poslednom júlovom týždni kontrolóri finančnej správy preverili 58 podnikov – chyby našli v 17 prevádzkach. Počas akcie udelili pokuty v celkovej výške 2 100 eur.

Kontrolná akcia v prešovskom kraji bola 26. júla 2013 (piatok) v čase od 8,00 do 17,00 hodiny. Zamerala  sa na letné kúpaliská (aquaparky, termálne a prírodné kúpaliská) a wellness centrá. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladní a či im následne vydajú pokladničný doklad.

Kontrolóri preverili prevádzky na kúpaliskách a rekreačných strediskách Domaša Dobrá, Domaša Vaľkov, Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy, Vrbov, Vranov nad Topľou, Levoča, Humenné, Sabinov, Zemplínske Hámre, Sninské rybníky, Plaza Beach Solivar, aquapark Delňa, aquapark SPA Gánovce.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 56 zamestnancov z daňového úradu v Prešove, ktorí vykonali 58 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o elektronických registračných pokladniach zistili  v 17 prípadoch (cca 30%).

Najčastejším porušením zákona o ERP:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladne, - pokladničný doklad (paragón) nespĺňal zákonné náležitosti.

V 14tich prevádzkach zo spomínaných 17tich, ktoré porušili zákon počas prvej kontroly, vykonali kontrolóri opakovaný nákup (v ten istý deň, ale iná kontrolná skupina). Opakované porušenie zákona zistili kontrolóri v 3 prípadoch (21,42%).

(02. 08. 2013)

Archív tlačových správ